30-06-2021 Bedrijfsbezoek: een turnkeyproject van JG Project bij Humanitas DMH

Dagvoorzitter Jan Nijenhuis heeft onlangs een turnkey interieurproject opgeleverd op het hoofdkantoor van Humanitas DMH in Nieuwegein. Een mooie gelegenheid voor Jan om een bedrijfsbezoek te verzorgen voor de leden van Half Acht. We werden ontvangen door Frank van der Linden, de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Ontstaan Humanitas DMH

In zijn presentatie vertelde Frank over het ontstaan van Humanitas DMH. In de jaren 80 is het verzelfstandigd vanuit de vereniging Humanitas. Doel is om verstandelijk gehandicapten te ondersteunen, vanuit het Humanisme. De toevoeging DMH staat dan ook voor dienstverlening aan mensen met een hulpvraag.

Bram

En dan naar het heden. Binnen de organisatie wordt een soort persona gebruikt, Bram. Bram staat voor de client, vaak een verstandelijk gehandicapte, die op allerlei gebieden vastloopt. Hij woont zelfstandig, maar vaak op straat. De rol van Bram is om de zorg terug te brengen naar de menselijke maat.

De Homerun

Frank schetst een beeld over de organisatie aan de hand van het Jaaroverzicht 2020. Het jaarbudget is verdeeld over o.a. Wlz (63%) en WMO (24%). Binnen de WMO wordt de zgn. Homerun ingezet: in 4 fasen naar zelfstandigheid, een traject van 2 jaar. Het is moeilijk om dit kostendekkend te doen. Het product is ontwikkeld onder de AWBZ. Door de verschuiving van het Rijk naar de WMO bij gemeenten in 2015, is het budget ongeveer gehalveerd. Dat maakt het erg uitdagend voor Humanitas DMH om hun rol goed te blijven spelen.

Kleinschaligheid

Het streven is om de ondersteuning te bieden in de vorm van kleine projecten van zo’n 24 mensen. Kleiner dan dat is moeilijk omdat er dan te weinig draagvlak is voor de kosten. En grotere projecten kunnen het individu niet voldoende ondersteuning bieden.

De cliënten zijn Corona als ziekte overigens goed doorgekomen, maar ze hadden veel last van de coronamaatregelen. Het sociale netwerk, dat zo belangrijk is voor hun, dreigde weer weg te vallen.

Een heel nieuw interieur

Dan neemt Jan het over om te vertellen over zijn project. Humanitas DMH wilde verhuizen naar dit pand en daarvoor moest het van binnen helemaal worden vernieuwd. Er moesten 50 werkplekken komen. De gunning was al in 2019, in maart 2020 was de start. Jan laat ons wat “schokkende” beelden zien van de beginsituatie, voorzien van mooi Haags commentaar.

Uitdagingen

Meteen na de start kwam Corona, dat zorgde voor extra uitdagingen. Daarnaast was het de uitdaging om mooie oplossingen te vinden binnen het budget. Humanitas DMH besteedt haar budget natuurlijk het liefst aan de cliënten. Jan geeft wat voorbeelden van de uitdagingen die opdoemden:

  • Er waren ronde vormen op de vloer, die door wanden heen gingen.
  • Een op maat gemaakt meubel paste net niet door de deur, dat moest worden doorgezaagd.
  • De afvoer van de pantry; het grondwater in de kruipruimte stond erg hoog.

De gehele bouw en inrichting heeft een kleine 5 maanden geduurd.

Na zijn presentatie neemt Jan ons mee door het pand, zodat we zelf kunnen zien hoe mooi het geworden is.

Frank en Jan, hartelijk bedankt voor de geslaagde ochtend!

Voorzitter Frank van der Linden geeft een inleiding De vergaderruimte De entree van het hoofdkantoor van Humanitas DMH in Nieuwegein Jan laat zien hoe het is geworden Het nieuwe interieur Het interieur