Wie zijn we?

Half-Acht is een netwerk van collega ondernemers uit de regio Utrecht, die elkaar op een ontspannen manier en in een vertrouwelijke sfeer ontmoeten. We steunen elkaar in het ondernemerschap door uitwisseling van kennis en ervaring.

Door de relatief hoge frequentie in bijeenkomsten ontstaat er grote betrokkenheid onder de leden. Daarnaast staat en valt ons netwerk met de inzet van ons allemaal. Ieder lid heeft zelf direct invloed op de kwaliteit van het netwerk en de bijeenkomsten.